ขอให้อาจารย์ที่ปรึกษา
หรือ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อขอรหัสผ่านในการ
บันทึกข้อมูลการเสนอผลงาน
ได้ที่ งานบริการการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร 3315


 
ประกาศผล
รางวัลผลงานวิชาการ
ประจำปีการศึกษา 2550
 
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม


เพิ่มผลงานวิชาการ
สำหรับเจ้าหน้าที่

Password


 
ติดต่อผู้ประสานงาน ได้ที่
คุณจันทร์สม  ชนสุต
งานบริการการศึกษา
โทร 3315

 
สามารถค้นหาได้ตาม ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน สาขาวิชา และผลงานประจำปี
ผลงานที่ค้นพบทั้งหมด 5203 รายการ

[ผลงานปี 2557]
Hard Disk Drive Failure Mechanism
  บทคัดย่อ เจ้าของผลงาน : นส.พิมณิชา ทวีบท
รหัสนักศึกษา : 540510128
สาขาวิชา : เคมี

[ผลงานปี 2557]
Effect of PVB and sintering condition on mechanical properties of alumina substrate.
  บทคัดย่อ เจ้าของผลงาน : นายเอกฐากร ถาวร
รหัสนักศึกษา : 540510187
สาขาวิชา : เคมีอุตสาหกรรม

[ผลงานปี 2557]
Syngas Production from Methane Reforming with Carbon Dioxide: Effect of Different Plasma Reactor Type and Configuration
  บทคัดย่อ เจ้าของผลงาน : นายอภิสิทธิ์ โนคำ
รหัสนักศึกษา : 540510181
สาขาวิชา : เคมีอุตสาหกรรม

[ผลงานปี 2557]
Synthesis of Belite Cement via Hydrothermal Method
  บทคัดย่อ เจ้าของผลงาน : นส.สุภัทรา บัวเย็น
รหัสนักศึกษา : 540510176
สาขาวิชา : เคมีอุตสาหกรรม

[ผลงานปี 2557]
Electropolishing of Silver Alloy Using Cyanide-Containing Electrolytes
  บทคัดย่อ เจ้าของผลงาน : นส.วรรณิกา บัวสุข
รหัสนักศึกษา : 540510150
สาขาวิชา : เคมีอุตสาหกรรม

[ผลงานปี 2557]
Adsorption Performance of Nickel (II) Ion Using Natural Sorbents: Egg Shell and Mussel Shell and Bentonite
  บทคัดย่อ เจ้าของผลงาน : นส.รัชวรรณ จารุมณี
รหัสนักศึกษา : 540510141
สาขาวิชา : เคมีอุตสาหกรรม
 
[ต่อไป >>]  [หน้าสุดท้าย

- กำหนดการจัดกิจกรรมเสนอผลงานวิชาการ ประจำปี 2557
- รายชื่อนักศึกษาที่เสนอผลงานวิชาการประจำปี 2557 ทั้งหมด
 
รูปแบบการพิมพ์
บทคัดย่อ
ดูตัวอย่างบทคัดย่อ
บทคัดย่อสำหรับทุกผลงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
บทคัดย่อสำหรับทุกผลงาน

 
แผนผังการติดตั้ง
ผลงานแบบโปสเตอร์